Zaměstnanci a závody do sebe zapadají

úspěšné příběhy
Zaměstnanci

A4A9883 Rgb Crop

Humbel funguje jako ozubené soukolí, u kterého závody ve Švýcarsku, Česku a Rumunsku zabírají do sebe a společně pohánějí celou skupinu Humbel kupředu. Úspěšná spolupráce se ukazuje například na jednom projektu optimalizace výrobní technologie. Zaměstnanci všech závodů byli zapojeni do procesu vyhodnocení implementace nového systému broušení – byl to úspěšný příběh pro všechny zúčastněné.

Společně optimalizujeme procesy

Humbel neustále kontroluje a optimalizuje své procesy vývoje a výroby. Za účelem standardizace a zvýšení efektivity systémů broušení byly odděleně ve všech závodech testovány nové brousící kotouče. Nový model s geometricky definovaným zrnem od výrobce 3M byl na základě smlouvy o spolupráci v úzké kooperaci s 3M a projektového týmu HPT Humbel v Rumunsku a Novogear v Česku testován, optimalizován a přizpůsoben procesům ve společnosti Humbel.


Zaměstnanci pomáhají ve vývoji

Dlouhé měsíce testovali a nastavovali zaměstnanci 3M v provozech společnosti Humbel komplexní systémy strojů, brusných kotoučů a orovnávacích kladek. Operátor stroje Valentin Maerescu z rumunského projektového týmu říká: „Byl jsem v první linii a mohl se na všem podílet a sdělovat své zkušenosti i názory. Bylo to napínavé a poučné. I školení bylo velice hodnotné.“ Patrick Wirz, CTO skupiny Humbel, projekt také ohodnotil kladně: „Důležitá byla výměna mezi jednotlivými závody: Mohli jsem společnosti 3M poskytnout konsolidovanou, podrobnou zpětnou vazbu a dodat důležité věcné připomínky týkající se proveditelnosti a optimalizace. Byla to všestranně výhodná situace pro všechny zúčastněné.“

„Intenzivní spolupráce mezi našimi dceřinými podniky ve všech inovativních procesech je zásadním přínosem k udržitelné konkurenceschopnosti našeho podniku.“
Patrick Wirz, CTO, vedení vývoje a technologie

V zájmu všech závodů

Spolupráce s 3M je jedním z mnoha příkladů, který ukazuje, jak Humbel podporuje spolupráci přesahující jednotlivá odvětví i závody a výměnu know-how v rámci skupiny. To je nejen v zájmu každého jednotlivého závodu, ale podporuje to osobní rozvoj zaměstnanců, prospívá to i zákazníkům a je to důležitý faktor s ohledem na budoucí konkurenceschopnost na trhu: to jsou všechno důležité faktory, které přispěly k úspěchu skupiny Humbel.