Zřeknutí se práva

Zpracování údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Humbel Zahnräder AG výslovně zaručuje dodržování švýcarských předpisů o ochraně osobních údajů. Společnost Humbel Zahnräder AG se zavazuje, že zajistí u systémů, programů atd., které jí patří a na které má vliv, bezpečnost podle aktuálního stavu techniky. Společnost Humbel Zahnräder AG zajišťuje webové stránky a s nimi související systémy pomocí přiměřených technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření citlivých údajů neoprávněnými osobami.

Uživatelé berou na vědomí a přijímají, že společnost Humbel Zahnräder AG údaje, které jsou nutné k použití webových stránek a pro všeobecné plnění smluv, registruje a uchovává v rámci zákonných povinností archivace a také je ke statickým, analytickým, reklamním a marketingovým účelům vyhodnocuje, zpracovává a předává třetím osobám v tuzemsku i v zahraničí. Každý uživatel může použití osobních údajů pro reklamní a marketingové účely kdykoliv odmítnout. Společnost Humbel Zahnräder AG se zavazuje, že navíc nebude předávat údaje o uživatelích třetím osobám, které nejsou níže zmíněné a nemají nic společného s plněním smluv. Společnost Humbel Zahnräder AG může osobní údaje dále předávat úřadům v tuzemsku i v zahraničí v rámci občanskoprávních, správních a trestních řízení, pokud existuje pravomocný a vykonatelný rozsudek, opatření nebo zákonná povinnost. Procesy v systému a data z datového provozu společnosti Humbel Zahnräder AG nebo třetích stran se protokolují a uchovávají v zákonem stanoveném rozsahu a v rámci zákonem daných lhůt. Tyto protokoly se používají k realizaci plnění, zákonných ustanovení, vyhledávání chyb nebo zjišťování údajů o výkonu a ke zde uvedeným účelům.

Právo na informace a opravu

Uživatelé webových stránek, jejichž údaje Humbel Zahnräder AG zpracovává, mají právo na bezúplatnou informaci o jejich jakýmkoliv způsobem uložených údajích. Toto právo mohou uplatnit tak, že uživatel u poskytovatele učiní příslušný požadavek.

Námitka a tím také oprava nebo vymazání osobních údajů, které společnost Humbel Zahnräder AG shromažďuje, zpracovává nebo používá, jsou možné kdykoliv tak, že uživatel zašle svou námitku e-mailem nebo dopisem společnosti Humbel Zahnräder AG.

Cookies a Google Analytics


Při zobrazení našich webových stránek se do paměti počítače uživatele uloží malý soubor, tzv. „Cookie“. Tato sledovací technologie slouží primárně k přesnému sčítání počtů návštěvníků. Informace, které společnost Humbel Zahnräder AG během běžné návštěvy webových stránek prostřednictvím „Cookies“ získá a uloží, se používají výlučně v rámci společnosti Humbel Zahnräder AG nebo s ní spřízněných společností za účelem optimalizace webových stránek a zjišťování návštěvnosti.

Tyto webové stránky navíc používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen Google). Google Analytics rovněž používá „Cookies“, textové soubory, které umožňují analýzu používání webových stránek. Prostřednictvím „Cookie“ zjištěné informace o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) ze strany uživatele jsou přenášeny na server Google v USA, kde jsou ukládány. Google tyto informace použije pro vyhodnocení používání webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Google bude tyto informace rovněž poskytovat třetím stranám, pokud to předepisuje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají na základě zadání společnosti Google. Google v žádném případě nebude spojovat IP adresu uživatele s jinými údaji Google. Uživatel může instalaci „Cookies“ odpovídajícím nastavením svého prohlížeče zabránit, nicméně upozorňujeme uživatele, že uživatel v takovém případě nemůže využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Uživatel si může v následujícím odkazu přečíst, jak Google využívá shromážděné údaje https://www.google.ch/policies/privacy/partners

Kromě toho společnost Humbel Zahnräder AG nepředpokládá, že by používala prostřednictvím Google Analytics získané informace a osobní údaje použila k identifikaci osob, s výjimkou zabraňování útokům, které představují skutkovou podstatu; útokům, které chtějí zabránit nebo znehodnotit funkčnost naší internetové prezentace; na základě požadavků úřadů činných v trestním řízení a k marketingovým účelům a pro zlepšení nabídky služeb společnosti Humbel Zahnräder AG.

Souhlas

Při používání webových stránek Humbel Zahnräder AG uživatel výslovně souhlasí se zpracováním získaných údajů výše uvedeným způsobem a ke jmenovaným účelům.

Vyloučení záruky


Autor v žádném případě nepřebírá odpovědnost za obsahovou správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost uvedených informací. Nároky na záruku proti autorovi kvůli škodám materiálního nebo nemateriálního druhu, které vznikají z přístupu nebo použití nebo nepoužití zveřejněných informací, ze zneužití připojení nebo kvůli technickým poruchám, jsou vyloučeny. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, vymazat části webových stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění nebo zveřejnění dočasně nebo definitivně zrušit.

Ručení za odkazy

Odkazy a linky na webové stránky třetích stran nespadají do naši odpovědnosti. Jakoukoliv odpovědnost za takové webové stránky odmítáme. Přístup a používání takových webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatelů.

Autorská práva


Autorská a všechna ostatní práva na obsahy, obrázky, fotografie nebo jiné soubory webových stránek patří výlučně společnosti Humbel Zahnräder AG nebo zvlášť uvedeným vlastníkům práv. Pro reprodukci jakýchkoliv částí je nutný předběžný písemný souhlas vlastníků autorských práv.

Kradolf, 18. července 2018 Humbel Zahnräder AG