E-mobilita, motor inovací

úspěšné příběhy
E-Mobilita

A4A0758 Rgb Crop

Elektromobilita se v posledních letech velice rychle rozvinula a dostala se mezi široké obyvatelstvo. E-mobilita mění naše zvyky a nezastaví se ani před vyznavači benzínu v motorových sportech. Dodavatele, jako je Humbel, staví před nové výzvy.

Maximální flexibilita na trhu s vysoce kvalitními výrobky

V Kradolfu panuje výjimečný stav. Byl vyhlášen nepřetržitý provoz, včetně sobot a nedělí. Důvod: U jednoho zákazníka nastala nouzová situace. Aby bylo možné dodržet dodací lhůty, je nutné některé díly vyrobit a smontovat do 6 dnů. Díly, jejichž výroba v běžném provoze trvá standardně 8 týdnů. V rámci výjimečné operace a pouze díky veliké angažovanosti mnoha zaměstnanců se tyto díly ve společnosti Humbel vyrobí do pouhých 4 dnů. Tento abnormální výkon umožní zákazníkovi dodržet dodací termín u jeho zadavatelů.


Inovace je součástí všedního dne

K této výjimečné situaci došlo v roce 2017 a ukázalo se to, co je dnes nejdůležitější: Rychlost a flexibilita s absolutní přesností. Celá branže se nachází ve fázi vývoje, trendy a inovace vyvíjejí maximální rychlostí. Už se příliš nepoužívají standardizované sériové součástky, protože pokrokové koncepty se liší od výrobce k výrobci a neustále se přepracovávají. Následkem toho jsou neustále potřeba nová ozubená kola a nové díly převodovek – v nejvyšší kvalitě a v minimálních počtech kusů.
E-mobilita proto pro Humbel znamená zejména výrobu prototypů, přičemž se už dnes vlastně ani o „prototypech“ nemluví: Cyklus vývoje je tak rychlý (například u převodovek pro formuli E), že už žádné fáze prototypu neexistují: jsme ve fázi neustálých inovací a to je dnes normální stav.

„Cyklus vývoje je u e-mobility a v nejvyšším segmentu motorsportu tak rychlý, že nevyrobíme žádnou součástku dvakrát, protože ji neustále vyvíjíme.“
Alex Humbel, CQO Humbel Zahnräder AG

Trh vyžaduje od dodavatelů, jako je Humbel, větší a větší flexibilitu a rychlejší reakční doby. Alex Humbel proto neustále investuje do inovativních technologií a do know-how svých zaměstnanců. Před přechodem na pozici CEO společnosti Humbel Zahnräder AG v červenci 2018 byl jako technický ředitel zodpovědný za výrobu v Kradolfu se zvláštním zaměřením na oblasti e-mobility a motorsportu. Spolu s bratrem Ursem, který předsedá představenstvu skupiny Humbel, pokračuje Alex v rodinné tradici v provozním řízení ve společnosti již čtvrtou generaci – a velice úspěšně: Právě v oblasti e-mobility zaznamenala společnost Humbel v posledních letech silný růst.


Neobyčejně vysoká kvalita a know-how ve vývoji

Posun v e-mobilitě nastal pro společnost Humbel v roce 2015 díky prvnímu významnému zákaznickému projektu. Od té doby přišlo mnoho dalších, například spolupráce s předním německým dodavatelem pro automobilový průmysl: Tento celosvětově působící automobilový a průmyslový dodavatel vyvíjí pro známé zákazníky v automobilovém průmyslu speciální e-nápravy se specifickými ozubenými součástkami a společnost Humbel je jako spolehlivý dodavatel prototypů. Komponenty pro e-mobilitu se zásadně liší od jiných oblastí použití. Zaznamenáváme poptávky po nadprůměrném počtu „specialit“, které je nutné vyrábět ve výjimečně vysoké kvalitě. Tuto kvalitu může Humbel zaručit tak, jako žádný jiný dodavatel. Navíc má společnost Humbel nadprůměrné konstrukční know-how, které proaktivně používá v zájmu zákazníka – například prostřednictvím zlepšovacích návrhů a technické podpory, abychom při výrobě prototypů optimalizovali konstrukci každé součástky. Vysoká rychlost a flexibilita, know-how ve vývoji a nadprůměrná kvalita, absolutní spolehlivost a transparentní komunikace: Na trhu s vysoce kvalitními výrobky, jakým e-mobilita je, jsou to nutné předpoklady a důležité milníky úspěchu celé společnosti Humbel.