Precizări legale

Gestionarea datelor

Protecția datelor este foarte importantă pentru noi. Humbel Zahnräder AG garantează în mod expres respectarea prevederilor legale elvețiene privind protecția datelor. Humbel Zahnräder AG se obligă să asigure securitatea sistemelor, programelor etc. care îi aparțin și asupra cărora are influență, conform nivelului actual al progreselor tehnice. Humbel Zahnräder AG protejează pagina web și sistemele aferente prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau distribuirii datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate.

Utilizatorii iau cunoștință și acceptă faptul că Humbel Zahnräder AG înregistrează datele necesare pentru utilizarea paginilor web precum și pentru eventuala executare a unui contract și, în cadrul obligațiilor legale de arhivare, le stochează și le utilizează în scopuri statistice pentru analize, publicitate și marketing, le procesează și le transmite unor terți în țară și în străinătate. Utilizatorul se poate opune în orice moment utilizării datelor cu caracter personal în scopuri publicitare și de marketing. De asemenea, Humbel Zahnräder AG se obligă să nu transmită terților date despre utilizatori în scopuri care nu sunt menționate aici și nu au legătură cu executarea contractului. Humbel Zahnräder AG poate transmite date personale autorităților din țară și din străinătate în cadrul procedurilor civile, administrative și penale, în măsura în care există în acest sens o sentință definitivă și executorie, o dispoziție sau o obligație legală. Procedurile legate de sistem și de datele-limită de trafic sunt înregistrate de Humbel Zahnräder AG sau de furnizori terți și stocate pe durata prevăzută de lege și în măsura prevăzută de lege. Aceste protocoale se utilizează la îndeplinirea serviciilor, cerințelor legale, identificării erorilor sau obținerii de date privind performanța, precum și în scopurile menționate mai sus.

Dreptul de acces și dreptul de rectificare a datelor


Utilizatorii paginilor web, prin care Humbel Zahnräder AG procesează date, au dreptul de a primi gratuit informații despre eventualele lor date cu caracter personal stocate. Acest drept poate fi exercitat printr-o solicitare transmisă de utilizator furnizorului.

Este posibilă oricând o revocare și, implicit, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal pe care Humbel Zahnräder AG le colectează, le procesează sau le utilizează; pentru aceasta utilizatorul trebuie să transmită contestația prin e-mail sau scrisoare către Humbel Zahnräder AG.

Module Cookie și Google Analytics

Prin accesarea paginii noastre web, în memoria computerului utilizatorului este stocat un fișier de mici dimensiuni, așa-numitul modul «Cookie». Această tehnologie de monitorizare servește în primul rând obținerii unor date precise privind numărul de utilizatori. Informațiile pe care Humbel Zahnräder AG le obține și le stochează prin «Cookies» în timpul unei vizitări normale a paginilor sale web, sunt utilizate exclusiv în cadrul companiei Humbel Zahnräder AG sau companiilor afiliate pentru optimizarea paginilor web și a experienței utilizatorilor.

Această pagină web utilizează, de asemenea, Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (denumită în continuare Google). Google Analytics utilizează, de asemenea, «Cookies», adică fișiere text care facilitează o analiză a utilizării paginii web. Informațiile generate prin modulele «Cookie» privind utilizarea acestei pagini web (inclusiv adresa IP) de către utilizator sunt transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web, pentru a întocmi rapoarte despre activitățile paginilor web pentru operatorii de pagini web și pentru a presta alte servicii legate de utilizarea paginilor web și a internetului. De asemenea, dacă este necesar Google va transmite aceste informații unor terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau dacă acei terți procesează aceste date în numele Google. Google nu va corela în niciun caz adresa IP a utilizatorului cu alte date ale Google. Utilizatorul poate împiedica instalarea de «Cookies» printr-o setare corespunzătoare a software-ului motorului de căutare al utilizatorului; atragem însă atenția utilizatorului că în acest caz utilizatorul nu va putea utiliza toate funcțiile acestei pagini web. Accesând acest link, utilizatorul poate afla cum utilizează Google datele colectate https://www.google.ch/policies... asemenea, Humbel Zahnräder AG nu prevede utilizarea informațiilor și datelor cu caracter personal pentru identificarea persoanelor obținute pe baza Google Analytics, cu excepția respingerii atacurilor ce constituie infracțiuni; atacurilor ce împiedică sau caută să împiedice funcționalitatea prezenței noastre pe internet; solicitărilor din partea autorităților de urmărire penală precum și în scopuri de marketing și pentru îmbunătățirea ofertei de servicii a Humbel Zahnräder AG.

Consimțământ

Prin utilizarea paginilor web ale Humbel Zahnräder AG, utilizatorul se declară în mod expres de acord cu procesarea datelor colectate prin utilizare în modul descris mai sus și cu scopul descris mai sus.

Excluderea răspunderii


Autorul nu își asumă răspunderea în ceea ce privește corectitudinea, exactitatea, actualitatea și caracterul fiabil și complet al informațiilor. Revendicările față de autor legate de răspunderea pentru pagube de natură materială sau imaterială rezultate ca urmare a accesului sau utilizării, respectiv neutilizării informațiilor publicate sau ca urmare a utilizării abuzive a conexiunii sau ca urmare a unor defecțiuni tehnice sunt excluse. Nicio ofertă nu are caracter ferm. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica părți ale paginilor sau întreaga ofertă, fără notificare separată, de a le completa sau șterge sau de a sista temporar sau definitiv publicarea lor.

Răspundere pentru link-uri


Trimiterile și link-urile către pagini web ale unor terți se situează în afara domeniului nostru de responsabilitate. Se respinge orice răspundere pentru astfel de pagini web. Accesul și utilizarea acestor pagini web au loc pe propria răspundere a utilizatorului.

Drepturi de autor

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi asupra conținuturilor, imaginilor, fotografiilor sau altor fișiere de pe pagina web aparțin exclusiv firmei Humbel Zahnräder AG sau titularilor de drepturi special desemnați. Pentru reproducerea oricăror elemente este necesară obținerea unei aprobări prealabile din partea titularului drepturilor de autor.

Kradolf, 18 iulie 2018 Humbel Zahnräder AG